İslam Düşüncesine Giriş

İslam Düşüncesi, Müslümanların alemi imar sürecinde karşı karşıya kaldıkları sorunların halli cihetinde gelişmiştir. Bu durum bir yönden “Müslüman olmak” ile alakalı iken başka bir yönden de “alemi imar etmek” ile alakalıdır. Bu sebeple “alem” ile alakalı bütün alanlarla, varlık, bilgi ve değer cihetinden irtibatlı olarak tahakkuk etmiştir. Müslümanlar başından itibaren Hz. Peygamber’e ittiba ederek dünya hayatını tanzim ettikleri için, zaman içerisinde inşa ettikleri dünyanın ne olduğunu ve nasıl teşekkül ettiğini anlama gayreti içinde, bu dünyanın esaslarını ve bu dünyayı muhafaza ederek sürdürmenin makul yollarını geliştirmişlerdir. Bu süreçte fiziki nesneler ve insan bedeni/tabiat kadar, insanın varlığını sürdürürken zorunlu bir şekilde oluşturduğu hayat düzeni/kültür ve medeniyet yanında bu düzenin kendisiyle ve kendisinde gerçekleştiği dil de düşüncenin/araştırmanın mevzusunu teşkil etmiştir. Bu derste islam düşüncesinin ön şartı olan Müslümanın teşekkülü kadar, Müslümanın Müslüman olarak varlığını sürdürmesinin görünen tarafı olan alemin imarını, Müslümanların nasıl kavradıkları ve bu kavrayışın zaman içerisinde nasıl bir gelişim gösterdiği ele alınacaktır. Bunun anlaşılması bugün en azından iki cihetten önem arz etmektedir. Bu bir taraftan tarihi bir hadise olarak İslam düşüncesini doğru bir şekilde anlamaya çalışmak anlamına gelmektedir. Diğer taraftan da İslam düşüncesinin doğru bir şekilde anlaşılması, onun geçmişte tahakkuk etmiş ve sona ermiş bir hadise olmadığı; Müslümanlar mevcut olduğu müddet yine ve yeniden tahakkuk edebileceğini fark etmek demektir. Bu derste ana hatları ile İslam düşüncesinin ne olduğu ve bugün yine ve yeniden İslam düşüncesinin imkanı müzakere edilecektir.

Tarih Saat Yer
24 Ekim 2020 09:30 İLEM