GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesinde Ahlâkî Önermelerin Kaynağı

Ahlâkî yargıları, bir başka ifadeyle ahlâkî önermeleri iyi veya kötü şeklinde değerlendirmemizi sağlayan ilke yahut kaynak nedir? Düşünce tarihinde bu kaynağın haz, doğa, duygu, akıl, sezgi, toplum, ilahî irade olduğuna dair farklı cevaplar bulmak mümkündür. Fakat "Adaletin iyi, zulmün kötü olduğunu nereden elde ediyorum?” sorusuna verdiğimiz cevap, bizi yeniden farklı sorularla karşı karşıya getirir. Örneğin cevabımız akıl ise bu aklın özelliği nedir yahut hangi akıldır? İnsanın doğasının, duygularının,sezgisinin, içinde yaşadığı toplumun eylemlere ilişkin iyi ve kötü yargısını vermede bir rolü var mıdır? İlahî vahyin ahlâk alanını belirlemedeki rolü nedir? Ahlâkî yargılar ile ilgili olarak çoğaltılabilecek bu tür soruların, bu kitapta temel olarak “ahlâkî önermelerin kaynağı” sorusu altında ele alınması amaçlamaktadır.


Özellikleri:
ISBN: 978-605-320-454-1
 
Çıkış Tarihi: Ağustos-2016
 
Yayınevi: Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 252