GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nin ortaklığında yürütülen İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi, ahlâk düşüncesine dair meselelerin farklı perspektiflerden tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları serisine bu dönem de devam ediyor.

Projenin ilk döneminde yapılan yuvarlak masa dizisi, İslam ahlâk düşüncesi içerisinde yer alan farklı disiplinlere ait ekollerin geliştirdikleri ahlâk kavram ve teorilerini ele alarak bunları tartışmayı amaçlamıştı.

2015 itibariyle başlayan projenin ikinci döneminde ise yuvarlak masa toplantıları genel teorilerin ele alınmasının ardından daha özel başlıklarla devam edecek.

Bu itibarla sadece davetli katılımcıların iştirakiyle İslam düşüncesinde mizac teorileri ve bunların ahlâka olan etkilerinin ele alınacağı ‘Mizac Teorisi Sunumları’ ve muhtelif düşünür ve filozofların ahlâkî önermelerin kaynağına dair görüşlerinin ele alınacağı ‘Ahlâkî Önermelerin Kaynağı’ başlıklı iki ayrı oturumla sunumlar gerçekleştirilecek.

İlki Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Yunus Cengiz’in yaptığı ‘Câhız’da Mizac Teorisi’ ve ‘Kâdı Abdülcebbar’da Ahlâkî Önermelerin Kaynağı’ başlıklı sunumlarla gerçekleştirilen toplantıların ikincisinde ise iki farklı filozofun mizac teorileri incelenecek.

İkinci toplantı Sakarya Üniversitesi Mantık Bölümü’den Harun Kuşlu ve Metin Aydın’ın yapacağı ‘Galen’de Mizac Teorisi’ ve Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden İbrahim Üçer’in tarafından yapılacak ‘İbn Sina’da Mizac Teorisi’ başlığıyla gerçekleştirilecek.

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Yuvarlak Masa Toplantıları II

7 Şubat, Cumartesi, 16.00-19.30 / İLEM Toplantı Salonu

Galen’de Mizac Teorisi - Harun Kuşlu / Metin Aydın

İbn Sina’da Mizac Teorisi - İbrahim Halil Üçer

Not: Toplantıya katılım davet usulü ile gerçekleştirilmektedir.