GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İskender Erol

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bilim Dalında “Sanatçı Düşüncesinin Oluşumu ve XVI.-XVIII. Yüzyıllar Arası Osmanlı’da Sanatçı İmgesi” başlıklı Yüksek Lisans tezini savundu. Halihazırda İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde doktora yapmakta olup çalışma alanlarını sanat historiografisi, sanatçı düşüncesi ve imgesi, Batı düşüncesinde tutarlı bir sürekliliğin ürünü olan sanat tarihi ve estetik felsefesi terminolojisinin özgün kültürel sahalara uygulanabilirliğine yönelik tartışmalar ve eleştiriler oluşturmaktadır.