GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan & Toplum Dergisinin Üçüncü Sayısı Çıktı

İlk sayısı Haziran 2011’de çıkan İnsan ve Toplum dergisinin üçüncü sayısı yayımlandı. İnsana ve topluma dair problemleri birbiriyle ilişkili bir biçimde, disipliner sınırlara hapsolmadan ele alan İnsan ve Toplum,üçüncü sayısında da sosyal, beşerî ve dinî bilimler alanında yapılan önemli çalışmalara yer veriyor.

Özgün ve eleştirel çalışmaları yayım­lamayı kendisine ilke edinen derginin bu sayısında, Metin Demir’in,cuma hutbelerini Althusser’in 'ideoloji' kavramı üzerinden ele aldığı, 'Çevreye Minberden Bakmak: Cuma Hutbelerinde Çevre Sorununun Sunumu' başlıklı makalesi yer alıyor. Demir, makalesinde 2001-2011 tarihleri arasında İstanbul Müftülüğü tarafından yayımlanan hutbelerin söylemini analiz ederek cuma hutbelerinin ideolojik devlet aygıtlarından biri olarak kabul edilebileceğini öne sürüyor. Halil İbrahim Erolise 'Şanizade Mehmet Ataullah: Bir Osmanlı Tarih Tasavvur ve Yazımı Örneği' isimli makalesinde, XIX. yüzyıl başlarında vakanüvislik yapmış Şanizade Mehmet Ataullah Efendi’nin Tarih-i Şanizade isimli eserini inceliyor. Süleyman Güder ve Muhammed Hüseyin Mercan’ın beraber hazırladıkları '2000 Sonrası Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri ve Orta Doğu Politikası' isimli ça­lışmada, Türkiye’nin Orta Doğu politikasında paradigmatik bir değişimin olup olmadığı sorgulanıyor.

Latif Karagöz ise 'Teori ya da Realite: Hâkim Terapi Kuram ve Uygulamaları Karşısında Konumlanış ve Arayışlar' başlıklı makalede,psikoterapistlerin Türkiye’de psikoloji biliminin ve terapi hizmetlerinin mevcut durumunu nasıl değerlendirdiklerini, terapi uygulamalarındaki kuramsal ve yöntemsel tercihlerinin neler olduğunu, hâkim kuram ve yöntemler karşısında alternatif arayışlarının olup olma­dığına dair bir araştırmayı İnsan ve Toplum okuyucularına sunuyor. Ahmet Köroğlu, 'Türkiye’de 1990’lı Yıllarda Ortaya Çıkan Siyasi Liberalizm Pratikleri' isimli makalesinde, 90’lı yıllarda Türkiye’de ilk defa ve etkin bir manada ortaya çıkan siyasal liberalizm pratiğini inceliyor. Murat Şimşek ise 'İslâm Hukuku ve Pozitif Hukuk Açısından Çocukta Ceza Ehliyeti: İhtilaf Çözümleme Yöntemi Olarak Mübâdele' başlık­lı makalesinde çocuğun ceza ehliyetine ehil olup olmadığı, hangi yaştan itibaren cezai sorumlulukla muhatap olacağı, bu sorumluluğun hangi tür müeyyideleri getireceği gibi sorulara cevap arıyor.

'20. Yüzyılda Türkiye’de İran’a Dair Yayınlanan Kitaplar'ı konu alan Serhan Afacan ve 'Avangard Sanat Siyasetsiz Düşünülebilir mi?' sorgulamasıylaMehmet Fatih Uslu, İnsan ve Toplum’un bu sayısına değerlendirme makaleleriyle katkıda bulunuyorlar.

Özgün makaleler ve değerlendirme yazılarının yanı sıra akademik paylaşım ve gelişimin ilk şartı olan eleştiri kültürünü yerleştirmek amacıylaİnsan ve Toplum’un sayfalarında çok sayıda kitap değerlendirmesine de yer veriliyor. Özellikle Türkiye’de telif edilen eserlere ilişkin değerlendirmelerle birbirini dik­kate alarak gelişen bir akademik muhitin meydana gelmesi hedefleniyor.

www.insanvetoplum.org adresinden ücretsiz üye olarak takip edilen İnsan ve Toplum dergisinin dördüncü sayısının dosya konusu ise sekülarizm. Aralık ayında yayımlanacak dördüncü sayı için son yazı teslim tarihi 31 Ağustos 2012’dir.