İlyas Uçar

İlyas Uçar (d.1983) İÜ. İlahiyat Fakültesinden 2006 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını İÜ. SBE İslam Hukuku Anabilim Dalında “Yolculukta Namazın Kısaltılması” başlıklı tezi ile 2009 yılında yaptı. Doktorasını ise, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE. Tarih (Ortaçağ) Anabilim Dalı’nda “Hz. Peygamber Dönemi Medine’de Gündelik Hayat” başlıklı teziyle 2019 yılında tamamladı. Akademik kariyerine Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde 2015 yılında başlayan yazar, 2019 yılında Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. Halen bu bölümde bulunmakta ve İslam Tarihi &Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Ana Bilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak kariyerine devam etmektedir.