Sanat ve İletişim Çalışma Grubu

Sanat ve İletişim Çalışma Grubu

Sanat, Batı tarihi içerisinde çok önemli dönüm noktalarından geçerek özerk bir alana ve anlama kavuşmakta; İslam coğrafyasında ise insanın nesneyle kurduğu ilişkiyi etkileyerek dünyanın “güzelleştirilmesi” bahsi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda sanatsal alanın ve anlamın, dünyanın güzelleştirilmesi bahsinde nasıl bir zemine oturduğu İletişim ve Sanat Çalışma Grubu’nun konu edineceği soruların ve sorunların başında gelmektedir. Ayrıca modern dünya içerisinde medyanın toplumsal kurum olarak artan önemi ve bütün gündelik hayat pratiklerini belirleyen ağırlığı tartışmaya açılacaktır. İletişim ve medyanın belirlemediği ya da etki etmediği bir alanın kalmadığı düşünüldüğünde bu yeni tarihsel dönemecin ve sürecin tahlil edilmesi gerekmektedir. İletişim ve Sanat Çalışma Grubu bu süreçte sanatın anlamını düşünmeye ve anlamaya, öte yandan medya ve iletişim alanlarında eleştirel ve çözümleyici okuma ve çalışmalarla disipline dair temel meselelerin mahiyetini kavramaya çalışmaktadır.