İktisat Okulları Bağlamında Güncel Meseleler

Bu atölyede ana akım düşüncenin dışında iktisadi olay ve kavramların ele alınması ve değerlendirilmesini hedeflenmektedir. Üniversitelerin iktisat bölümlerinde ya da diğer bölümlerde verilen ekonomi derslerinde genel olarak ana akım olarak adlandırılan neo-klasik iktisadi yaklaşım öğretilmektedir. Bu yaklaşım Batılı üniversite sisteminde ve bizim üniversitelerimizde temel doğru bilgi olarak kabul görmektedir. Ancak ortodoks iktisat düşüncesinin dışında heterodoks iktisat okulları ve bu okullara mensup ilim adamlarının yazmış olduğu geniş bir literatür yer almaktadır. 1929 Büyük buhran sonrası ana akıma dönüşen Keynesyen iktisat okulu popülaritesini kaybetse de bugün post-keynesyen düşünce yeni bir arayış içerisindedir. Diğer taraftan kurumsal iktisat ve yeni kurumsal iktisat ana akıma muhalif ve ondan beslenerek yeni çözümler üretme çabası gütmektedir. Bu örneklerin yanında ana akımın tam karşısında yer alan marksist iktisadi düşünce yaklaşımları da kendi yöntem ve kabulleriyle ekonominin sorunlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, ekonomi alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacıların ana akım iktisat okulunun dışında yer alan literatürü de incelemesi gerekmektedir. Atölye katılımcılarının ana akım dışındaki okullardan birisini ele alarak incelemesi ve bu okul bağlamında, katılımcılardan seçilen bir meselenin analizini yapmaları beklenmektedir.

Program İçeriği

1. Haftaİktisat Okullarına Genel Bir Bakış
2. HaftaNeoklasik İktisatta Yöntem ve Kapsam
3. HaftaKurumsal İktisat
4. HaftaKeynesyen ve Post-Keynesyen Okul
5. HaftaChicago Okulu
6. HaftaAvusturya Okulu I
7. HaftaKamu Tercihi, Anayasal İktisat ve diğer Okullara Bakış
8. HaftaAraştırma Konusunun Seçimi
9. HaftaAraştırma İçeriğinin Oluşturulması
10. HaftaLiteratür Taraması
11. HaftaLiteratür Taraması - Verilerin Toplanması
12. HaftaLiteratür Taraması -  Verilerin Toplanması
13. HaftaLiteratür Yazımı-  Verilerin Toplanması
14. HaftaVerilerin Analizi
15. HaftaVerilerin Analizi
16. HaftaSonuçların Tartışılması
17. HaftaAraştırmanın Yazımı
18. HaftaAraştırmanın Yazımı
19. HaftaAraştırmanın Yazımı
20. HaftÇıktıların Değerlendirilmesi


Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 12:45 İLEM