İktisat Çalışma Grubu

İktisat Çalışma Grubu

İktisat çalışma grubu, kapitalizmle birlikte gelişerek büyüyen mevcut iktisadi sisteme bir alternatif olarak adil, soyut varsayımlara dayanmayan, sıradan insanların somut yaşam koşullarından hareket eden, herkes için anlamlı, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşmasını amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)  iş birliği ile iktisat disiplinin; iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisat tarihi ve iktisat sosyolojisi gibi alt dallarında ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış pek çok isim ile çok sayıda ders, okuma grubu, nitelikli tez sunumları, atölye ve çalıştay  gerçekleştirmektedir.

Taha Eğri
Taha Eğri

Koordinatör

Baha Mücahid Şahin
Baha Mücahid Şahin

Koordinatör Yardımcısı