Hukuk Çalışma Grubu

Hukuk Çalışma Grubu

Toplumsal hayatın kurucu unsurları arasında yer alan hukuk, adaleti tesis etme, fertlerin özgürlük ve güven duygusu içinde yaşamlarını sürdürebilmesine imkan sağlama iddialarını taşımaktadır. Taşıdığı bu güçlü iddialar sebebiyle hukuk çalışmalarının toplumun her kademesini kuşatıcı nitelikte çözüm önerileri sunabilmesi ancak tarih, siyaset, felsefe, sosyoloji, yönetim ve iktisat gibi çeşitli sosyal bilim disiplinleriyle yakın ilişki ve etkileşim içinde bulunmasıyla mümkündür. Ancak Türkiye’de hukuk; siyasetin gölgesinde kalan, toplumsal değerlerle çatışma halinde bulunan, toplumsal krizlere tatmin edici düzeyde çözümler üretebilme kapasitesinden yoksun ve sosyal yönü ihmal edilmiş teknik bir disiplin görünümündedir. Bu sebeple Hukuk Çalışma Grubu, siyaset ve teknik tartışmalar arasında sıkışıp kalan hukukun, sosyal yönünü hatırlatan çalışmalar yürütmek ve toplumsal değerleri kuşatır nitelikte hakkı ve adaleti gözeten özgüvenli bir tavırla varlığını sürdürebilmesine katkı vermek amacıyla kurulmuştur. 

Talha Erdoğmuş
Talha Erdoğmuş

Koordinatör Yardımcısı