Hayrettin Nebi Güdekli

2005’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2008’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı'nda hazırladığı "Ebû Hâşim el-Cübbâî'nin Zât-Sıfat İlişkisine Yaklaşımı: Haller Teorisi" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılı boyunca McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. 2015’te M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı” teziyle doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.