GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Haşim Koç

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Yine aynı üniversitede Tarih alanında gerçekleştirdiği yüksek lisans çalışmasını 'Cultural Repertoire as a Network of Translated Texts: The New Literature after the Tanzimat Period (1830-1870)' başlıklı teziyle tamamladı. Haşim Koç, Göttingen Georg-August Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde '1650-1750 Yılları Arasında Osmanlıların Antik Dönem Düşüncesi Algısı' adlı doktora tezini hazırlamaktadır. Yayımladığı makaleler arasında 'XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi Çalışmalarının Öncülerinden Roderic H. Davison ve Eserleri', 'Die Wahrnehmungsstrategien 'des Fremden' im 16. Jahrhundert', 'XVII. Yüzyılın Ortasında Osmanlı Coğrafyası''ndan Antik Dönemlere Bir Bakış: Kâtip Çelebi''nin Eserlerinden Seçmeler' gibi çalışmalar bulunan Koç, Barbara Jezernik''in The Wild Europe kitabını Türkçe'ye tercüme edip, Rainer Hermann''ın Wohin geht die Türkische Gesellschaft Kulturkampf in der Türkei başlıklı eserinin ortak çevirisini yapmıştır. Koç halen Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.