Halil İbrahim Düzenli

2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversiteden 2005 yılında yüksek mimar 2009 yılında doktor dereceleri aldı. 2001-2009 tarihleri arasında KTÜ Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi, Eylül 2009-Mayıs 2015 tarihleri arasında ise Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yaptığı tezlerin adı Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim İşlev Yapı ve Anlam Analizleri (Y. Lisans), Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi (Doktora)’dir. Yazar ve editör olarak yer aldığı bazı çalışmaları şunlardır: Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da Mahalle (editör, Nüans Yay., 2007), İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (Klasik Yay., 2009), TALİD Türk Mimarlık Tarihi Özel Sayısı (editör, Bilim ve Sanat Vakfı Yay., 2009), Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Anlam (editor, Ö. İ. Tuluk ile, Klasik Yay., 2010), Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. Özen vd. ile, Trabzon Valiliği Yay., 2010