GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Gazel Şerhinde Yöntem

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 18 Ekim – 22 Kasım 2017 (6 Hafta)

Bu derste klasik şiiri seven ve anlamak isteyenlere bir yol haritası çizilecektir. Altı hafta sürecek dersler iki bölümden oluşacaktır. İlk üç hafta bir gazel ele alınacak, vezin, kafiye, redif, edebi sanatlar, kelime grupları gibi biçimine dair özelliklerinin yanı sıra beyitlerde geçen özel kişi ve kavramlar üzerinde durulacak, beytin nesre çevirisi esnasında dikkat edilecek hususlar üzerinde durulduktan sonra beyitlerden hareket edilerek şairin ve okurun psikolojisi anlaşılmaya çalışılacaktır. Beytin varsa birden fazla anlamı üzerinde durulacak, aralarındaki ilişkiler gösterilecektir. İkinci üç haftada ise katılımcılara kendilerinin seçecekleri veya verilecek beyit üzerinde ilk üç haftada anlatılanlara dikkat edilerek sunum yapmaları istenecektir. Katılımcılardan ayrıca altı hafta bitmeden Mehmet Çavuşoğlu’nun Divanlar Arasında isimli kitabı ile Yekta Saraç’ın Osmanlı’nın Şiiri isimli kitaplarını okumaları beklenmektedir.

Program İçeriği

1. Hafta: Gazelin biçimsel özellikler: Vezin, kafiye, redif, nesre çeviri

2. Hafta: Gazelde edebi sanatlar ve anlamaya katkısı

3. Hafta: Gazelde geçen özel isim ve kavramların açıklanması ve okura düşündürttükleri

4. Hafta: Katılımcıların sunumu ve tartışma

5. Hafta: Katılımcıların sunumu ve tartışma

6. Hafta: Katılımcıların sunumu ve tartışma

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Ekim 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
01 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
08 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
15 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2017 18:00 İlmi Etüdler Derneği