GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Filmlerle Yönetsel ve Örgütsel Analiz

Bu programda, yönetsel ve örgütsel olgular, yönetim biliminin gelişim evrelerindeki izlekler takip edilerek yedinci sanat sinemanın bakış açısıyla analiz edilecektir. Bugüne değin yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi ile örgütsel olgular farklı yaklaşımlarla aralarında edebi eserler ile filmlerin de olduğu kurgu metinler üzerinden ele alınmıştır. Programın ana amacı da, içinde yaşadığımız dünyadaki iktisadi örgütlerin ve söz konusu bu örgütlerin paydaşlarının tutum ve davranışlarını mevcut film örnekleri bağlamında izleyerek, bu filmlere ilişkin kapsamlı okumalarla bahse konu yönetsel ve örgütsel olguları kavramak ve tartışmaktır. Bu bağlamda, film analizinin örgütsel analize anlamlı bir katkı sağlayabileceği düşüncesinden hareketle, programda yöntem olarak farklı tür, dönem, coğrafya ve biçemlere sahip kurgu ve dokümanter filmlerin detaylı olarak incelemesi yaklaşımı benimsenecektir. Bu yaklaşımı zenginleştirmesi noktasında, yönetim biliminin gelişim evrelerindeki izlekler ve filmlerle ilgili de farklı ve alternatif paradigmalara yaslanan okumalar yapılması düşünülmektedir. Buna göre, programının amacının gerçekleştirilmesi hususunda, program katılımcılarının belirtilen okumaları (haftalık ortalama 100 sayfa ve üzeri) yaparak ve bahse konu filmleri (her hafta için en az 3 film) izleyerek derse gelmeleri oldukça önemlidir. Söz konusu izleme ve okuma faaliyetlerine ek olarak derslerde gerçekleştirilecek film analizleri ve filmlere ilişkin tartışmaların programın katkısını ölçmesi bağlamında makale, bildiri ve/veya film eleştirisi gibi birer çıktıya (en az 5000 kelimelik) dönüştürülmesi beklenmektedir.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Bumpus, M. A. (2005). Using motion pictures to teach management:Refocusing the camera lens through the infusion approach to diversity. Journal of Management Education, 29(6), 792-815.

2. Clardy, A. Arts of work: Making Sense of Films about working People and their Jobs.

3. Clemens, J. K. ve Wolff, M. (2007). Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri. İstanbul: MediaCat.

4. Dunphy, S. (2009). Management Goes to the Movies. Proceedings of the 16 Annual ASBBS Conference.

5. Lindebaum, D., Courpasson, D. (2017). Becoming the next Charlie Parker: Rewriting the role of passions in bureaucracies with whiplash. Academy of Management Review.

6. Magnussen, A., & Hansen, P. H. (2018). Business and Community in Hollywood Films, 1928 to 2015. Business History Review.

7. Marks, J. (2011). ‘Ça tient qu'à toi’: Cartographies of Post-Fordist Labour in Laurent Cantet's L'Emploi du temps. Modern & Contemporary France, 19(4), 477-493.

8. O'Shaughnessy, M. (2011). French film and the new world of work: from the iron to the glass cage. Modern & Contemporary France, 19(4), 427-442.

9. Özcan, K. (2017). Fiction and Reality: The Impact of Layoff on Family Structure. European Scientific Journal, ESJ, 13(10).

10. Panayiotou, A. (2010). ‘Macho’managers and organizational heroes:competing masculinities in popular films. Organization, 17(6), 659-683.

11. Panayiotou, A., & Kafiris, K. (2011). Viewing the language of space:Organizational spaces, power, and resistance in popular films. Journal of Management Inquiry, 20(3), 264-284.

12. Towers, I. (2018). Learning how to manage by watching TV. International Journal of Organizational Analysis, (just-accepted), 00-00.

13. Tunc, A. O., Toplu, E. K. T., & Yazici, S. (2017). Understanding the Behavioral Paradox of the Companies’ by Using" The Corporation" Documentary. International Business Research, 10(5), 169

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri: Taylorizm ve Fordizm

Okumalar

Berber, A. (2013). Klasik yönetim düşüncesi: geleneksel ve klasik paradigmalarla klasik ve neo-klasik örgüt teorileri. Alfa. (s.97-198).

Debenedetti, S., Huault, I., & Perret, V. (2015, July). Of the emancipatory power of non-intentionality in" Modern Times". In 31st EGOS Colloquium.

Navaro-Yaşın, Y. (2000). ‘Evde Taylorizm’: Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Evişinin Rasyonelleşmesi (1928-40). Toplum ve Bilim, 84, 51-74.

Orhan, K. (2010). ‘Modern Zamanlar’ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma İlişkileri Yorumlaması. Çalışma ve Toplum, 1, 133-152.

Özen, Ş. (2013). Yönetim Biliminin Gelişimi. Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları. (s.1-32).

Tolliver, J. M. Ve Coleman, D. F. (2001). Metropolis, Maslow and the Axis Mundi. Science fiction and organization, 43-60.

Koeck, R. (2013). A Cinematic Time and Motion Study. In E. Gee, & J. Myerson (Eds.), Time & Motion: Redefining Work Life (pp. 97-104). Liverpool: Liverpool University Press.

Lafferty, G. (2012). Mr Taylor goes to Hollywood: misbehavior in film and TV. In Rethinking Misbehavior and Resistance in Organizations (pp. 85-109). Emerald Group Publishing Limited.

 

Filmler

Metropolis (1927)

A Nous La Liberte (1931)

Modern Times (1936)

Salmer fra kjøkkenet (2003)

Cheaper by the Dozen (1950)

2. hafta

Yönetimde Grup Dinamikleri

Okumalar

Armstrong, S. A., & Berg, R. C. (2005). Demonstrating group process using 12 Angry Men. The Journal for Specialists in Group Work, 30(2), 135-144.

Brady, F. N., & Logsdon, J. M. (1988). Zimbardo's “Stanford Prison Experiment” and the relevance of social psychology for teaching business ethics. Journal of Business Ethics, 7(9), 703-710.

Buchanan, D., & Huczynski, A. (2004). Images of influence: 12 angry men and thirteen days. Journal of Management Inquiry, 13(4), 312-323.

Card, R. F. (2005). Individual responsibility within organizational contexts. Journal of Business Ethics, 62(4), 397-405.

Hicks, H. J. (2009). Soft Soap, Snow Jobs, and Apartment Keys: Human Relations Management in Mid-Century Literature and Film. In The Culture of Soft Work (pp. 45-87). Palgrave Macmillan, New York.

Skorin-Kapov, J. (2019). Workplace Harassment, Violence, Inequity, and Inequality. In Professional and Business Ethics Through Film (pp. 139-185). Palgrave Macmillan, Cham.

 

Filmler

12 Angry Men (1957)

The Pajama Game (1957)

Mon oncle d'Amérique (1980)

The Stanford Prison Experiment (2015)

Das Experiment (2001)

The Experiment (2010)

Experimenter (2015)

3. hafta

İnsan Kaynakları İşlevleri: İşe Alma ve Seçim ile İşten Çıkarma

Okumalar

Picard, H. (2016). Two Days, One Night and The Measure of a Man Subjective struggles in the contemporary world of work: Fighting for what? M@n@gement, 19(2), 133-139.

Von Bergen, C. W., & Thompson, S. D. (2010). Delivering Bad News in Business. Leadership & Organizational Management Journal, 2010(4).

Yozgat, U. ve Türker, M. V. (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminin Karanlıkta Kalan İşlevi İşten Çıkarma. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Çanakkale.

Bora, T. (2011). İşten Çıkarma İşi ve Zamanın Ruhu: Bir Film-Aklı Havada. İçinde, Aksu Bora, Necmi Erdoğan, Tanıl Bora, İlknur Üstün (Ed.) "Boşuna mı Okuduk?": Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özcan, K. (2017). Fiction and Reality: The Impact of Layoff on Family Structure. European Scientific Journal, ESJ, 13(10).

Fraser, I. (2013). Affective Labor and Alienation in Up in the Air. In Work in Cinema (pp. 29-48). Palgrave Macmillan, New York.

Vidaillet, B. (2016). Two days, one night, or the objective violence of capitalism. M@n@gement, 19(2), 127-132.

 

Filmler

Exam (2009)

El Método (2005)

L'emploi du temps (2001)

Tokyo Sonata (2008)

Up in the Air (2009)

Deux jours, une nuit (2014)

La loi du marché (2015)

En guerre (2018)

Merci patron! (2016)

4. hafta

Örgütsel Bağlamda Irk ve Cinsiyet

Okumalar

Alakavuklar, O. N. & Çakar, U. (2012). Örgütsel açıdan cinsiyet, kadınlar ve yönetsel kontrole direnç. 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 403-408). İzmir: T. C. Dokuz Eylül Üniversitesi.

McDonald, P., & Backstrom, S. (2008). Fighting back: Workplace sexual harassment and the case of North Country. Australian Bulletin of Labour, 34(1), 47.

Panayiotou, A. (2015). Spacing gender, gendering space: A radical “strong plot” in film. Management Learning, 46(4), 427-443.

Rhodes, C. ve Westwood, R. (2007). Men, non-men and masculinity in Glengarry Glen Ross: The retardations of the masculine in contemporary capitalistic organizations. In Westwood, R., & Rhodes, C. (Ed.). Critical representations of work and organization in popular culture. Routledge.

 

Filmler

Hamlet liikemaailmassa (1987)

Working Girl (1988)

Glengarry Glen Ross (1992)

Hidden Figures (2016)

North Country (2005)

Made in Dagenham (2010)

Nine to Five (1980)

¿Señor o Señorito? / Wedded or Bachelor? (2017)

5. hafta

Yeni Çalışma Biçimleri: Sanal ve Esnek İş

Okumalar

Cravey, A., Palis, J., & Valdivia, G. (2015). Imagining the future from the margins: cyborg labor in Alex Rivera’s Sleep Dealer. GeoJournal, 80(6), 867-880.

Jeffries, F. (2015). Cyborg Resistance on the Digital Assembly Line: Global Connectivity as a Terrain of Struggle for the Commons in Alex Rivera’s Sleep Dealer. Journal of Communication Inquiry, 39(1), 21-37.

Parker, M. ve R. Cooper (1998) ‘Cyborganization: Cinema as nervous system’ in J. Hassard and R. Holliday (eds.) Organization/Representation: Work and Organizations in Popular Culture. London: Sage.

 

Filmler

Sleep Dealer (2008)

The Intern (2015)

It's a Free World... (2007)

Black Mirror Season 1 Episode 2 ‘Fifteen Million Merits’ (2011)

Black Mirror Season 3 Episode 5 'Men Against Fire' (2016)

6. hafta

Kapitalist Şirket Davranışları: Etik Dışı Davranışlar ve Düşmanca Ele Geçirme

Okumalar

Davis, G. F., & Stout, S. K. (1992). Organization theory and the market for corporate control: A dynamic analysis of the characteristics of large takeover targets, 1980-1990. Administrative Science Quarterly, 605-633.

Levine, D. P. (2005). The corrupt organization. Human Relations, 58(6), 723-740.

Schneper, W. D., & Guillén, M. F. (2004). Stakeholder rights and corporate governance: A cross-national study of hostile takeovers. Administrative Science Quarterly, 49(2), 263-295.

Tourish, D., & Vatcha, N. (2005). Charismatic leadership and corporate cultism at Enron: The elimination of dissent, the promotion of conformity and organizational collapse. Leadership, 1(4), 455-480.

Bell, E. (2016). The Corporation 10 Years On: An Interview and an Audience With Joel Bakan. Journal of Management Inquiry, 25(3), 344-354.

 

Filmler

Barbarians at the Gate (1993)

Capitalism: A Love Story (2009)

Wall Street (1987)

Wall Street Money Never Sleeps (2010)

Enron: The Smartest Guys in the Room (2005)

The Corporation (2003)

Other People's Money (1991)

Dirty Money “Episode 3” (2018)Tarih Saat Yer
15 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
12 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
26 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
10 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
24 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği