Felsefe Çalışma Grubu

Felsefe Çalışma Grubu

Bir felsefe dili kurmak, yüzyılları gerekli kılan bir çabada ancak karşılığı bulur. Batı düşüncesinin berraklığını yitiren doğasına karşı klasik felsefi geleneğin İslam dünyasındaki karşılıkları, insana, bilime, doğaya, siyaset ve ahlaka ilişkin temel varsayımlarındaki saygınlığını muhafaza etmektedir. İLEM Felsefe Çalışma grubunda çağdaş düşüncenin mukayeseli kritiği ve klasik metinlerin okunduğu programlar yer almaktadır.

Emine Aslan
Emine Aslan

Koordinatör Yardımcısı