Fatma Kızıl

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (2003). 'Oryantalistlerin Hadislerin Menşeini Tespite Yönelik Yöntemleri' başlıklı teziyle yüksek lisansını (2005); 'Hukukî İçerikli Merfû Hadisler Bağlamında Müşterek Râvî Teorisi ve Tenkidi' isimli teziyle de doktorasını aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı (2011). Oryantalistlerin geliştirdiği hadis tarihlendirme yöntemlerinin tahlil ve tenkidi, isnad-metin analizi, hadis rivayet tarihi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Yalova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.