GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

21 Haziran 2022

İnsan & Toplum Seminerlerinde 13. Oturum

Konuşmacı: Mehmet Emin Babacan
Müzakereci: Yusuf Ziya Gökçek

İLEM, uluslararası hakemli dergisi İnsan & Toplum’un düzenlediği seminer dizisinin on üçüncü oturumu Mehmet Emin Babacan'ın "Toplumsal Derinlik, Sosyal Medya ve Gençlik'' başlıklı konuşması ile Yusuf Ziya Gökçek'in müzakereciliğinde 28 Haziran Salı günü İLEM TV'de gerçekleşecek.

Makale Özeti 

Sosyal medya gündelik hayatın her karesinde bir biçimde varlık gösteren, birey ve toplum ilişkilerini her yönüyle değişim ve dönüşüme uğratan bir olgudur. Yapısal formu gereği daha çok bireysel kullanıma olanak tanıyan sosyal medyanın diğer bir yönüyle bireyleri birbirine bağlayan bir ağ örgüsü üzerinden gelişmesi, onu bütünüyle toplumsal kılmaktadır. Bu bakımdan toplumsal yapıyı var eden en önemli dinamiklerden biri olarak gençliğin, sosyal medya ile olan ilişkisinin anlaşılması çabası son derece önem kazanmaktadır. Söz konusu bu çabaya toplumsal yapının farklı birçok unsurunun toplamı olarak tanımlanabilecek ‘toplumsal derinlik’ kavramı etrafında bir okuma çabası geliştirilmelidir. Toplumsal derinlikten anlaşılması gereken geçmişin insanlık birikimini yok saymayan ama anakronizme de düşmeyen, bugünü anlayan, kavrayan ve irade gösterebilen bir aklın inşa faaliyetidir. Ve bu aklın toplumsal yapının bütün unsurlarına ve bütün hücrelerine işlenebilmesidir. Başka bir ifadeyle sağlıklı bir bedenin uyum ve ahengi için gerekli olan akıl ve iradedir. Bu yönüyle gençliğin sosyal medya kullanımını toplumsal derinlik kavramı etrafında kuramsal olarak ele alan çalışmamız, toplumsal derinliği var eden temel akıl etrafında, gençliğin sosyal medya ile olan ilişkisini anlama ve kavramaya odaklanmaktadır.

Makale için tıklayınız...

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
28 Haziran 2022 21:00 28 Haziran 2022 22:00 İLEM TV