Esra Çifci

2012 yılında Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 2015 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dinler Tarihi ABD’da “İslam ve Konfüçyanizm Bağlamında Konfüçyanist Müslümanlığın Doğuşu ve Gelişimi” başlıklı tezi ile bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında doktora programına kabul alan Esra Çifci’nin ilgi alanları arasında Konfüçyanizm, Neo Konfüçyanist Felsefe, İslam ve Çin medeniyeti arasındaki diyalog, Konfüçyanist Müslümanlar ve Han Kitab gibi konular yer almaktadır.