Eğitim Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

İLEM İhtisas Çalışmaları Eğitim Çalışma Grubu, eğitim düşüncesi ve eğitim politikaları alanlarında nitelikli akademik çalışmalar üretmeyi amaçlayan bir topluluktur. 2015 yılının Güz döneminde kurulan çalışma grubunun temel amacı, öncelikle içinde yaşadığımız toplumun kültür ve değerlerine uygun, İslam ilim ve düşünce geleneğinden beslenen bir pedagojinin imkânı üzerine düşünce üretmektir. Bu bağlamda çalışma grubunun hali hazırdaki ilgisi, eğitim alanındaki Türkiye’de ve dünyadaki mevcut durumu anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalar, alternatif bir pedagoji oluşturmaya yönelik kavramsal/kuramsal çalışmalar ve evrensel düzeyde çağın ihtiyaçlarına yanıt verme gayretinde olan pedagojik yaklaşımların üretilmesine yoğunlaşmaktadır.

2015 yılında kurulan Eğitim Çalışma Grubu, ihtisas programı çerçevesindeki çalışmalarını, 2015-2016 Güz döneminde Yusuf Alpaydın ve Kurtuluş Öztürk koordinatörlüğünde açılan “İslam Eğitim Klasikleri Okumaları” ile başlatmıştır. Aynı okuma grubunun 2015-2016 Bahar döneminde, “Batı Eğitim Klasikleri Okumaları” ile devam ettirilmesi planlanmakta, bu şekilde Klasik dönemin eğitim anlayışı ve eğitimle ilgili kavramlara yükledikleri anlamlar konusunda daha derinlikli bir bakış açısı geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu düşünce, grubun temel amacı olan “alternatif bir pedagoji üretme” meselesine felsefî arka plan sağlama amacına matuftur. Çalışma grubu dönem içerisinde nitelikli tez sunumlarını eğitim araştırmacıları ile buluşturmakta, eğitim politikaları hakkında güncel meseleleri tartışan seminerler düzenlemektedir.