Ebru Karadoğan İsmayılov

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Ebru Karadoğan İsmayılov, "İnternet ve Halkla İlişkiler" başlıklı tezi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri'nden master derecesini aldı. "Gerçeküstü Sinemada Tekinsizlik: Jan vankmajer Filmleri Üzerine Bir İnceleme" başlıklı tezini Marmara Üniversitesi, Radyo Televizyon Bölümünde savunarak doktor ünvanını aldı. İsmailov halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Dr. Ebru Karadağ İsmailov'un çalışmaları, gözetim toplumu, gündelik yaşam ve tekinsizlik konularında yoğunlaşmaktadır.