GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dünya Tarihini Yeniden Okumak

Seminerde, genel olarak tarih, özel olarak da “dünya tarihi”nin ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. “Dünya tarihi”nin kavramsal tahlili yapılarak dünya tarihi yazmanın bazı ön şart­ları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “dünya tarihi” yazarlığının tarihi kısaca ele alınarak 19. yüz­yıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve dünya tarihi tasavvu­runun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen Batı’nın bu konumuna bağlı olarak Batı merkezci bir şekilde oluştuğu; bugün artık Batı’nın ama özellikle de Batı Avrupa’nın dünyanın merkezinde olmadığı; bu sebeple de artık Batı merkezli/merkez­ci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin nasıl ele alınabileceğine dair bazı hususlar müzakere edilecektir.

Tarih Saat Yer
06 Ekim 2012 09:30 İLEM