GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dünya Tarihini Yeniden Okumak

Seminerde, genel olarak tarih, özel olarak da “dünya tarihi”nin ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. Buradan hareketle “dünya tarihi”nin kavramsal tahlili yapılarak dünya tarihi yazmanın bazı ön şartları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “dünya tarihi” yazarlığının tarihi kısaca ele alınarak 19. yüzyıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve dünya tarihi tasavvurunun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen Batı’nın bu konumuna bağlı olarak Batı merkezci bir şekilde oluştuğu; bugün artık Batı’nın ama özellikle de Batı Avrupa’nın dünyanın merkezinde olmadığı; bu sebeple de artık Batı merkezli/merkezci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin nasıl ele alınabileceğine dair bazı hususlar müzakere edilecektir.

Tarih Saat Yer
25 Ekim 2014 09:30 İLEM