Dünya Tarihini Yeniden Okumak

Bu derste genel olarak tarih ve özel olarak da “Dünya tarihi”nin ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. Buradan hareketle ders boyunca “Dünya tarihi”nin kavramsal tahlili yapılarak, dünya tarihi yazmanın bazı ön şartları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “Dünya Tarihi” yazarlığının tarihi de kısaca ele alınarak, 19. yüzyıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve dünya tarihi tasavvurunun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen batının bu konumuna bağlı olarak batı merkezci bir şekilde oluştuğu; bugün artık Batı’nın ama özellikle de Batı Avrupa’nın dünyanın merkezinde olmadığı; bu sebeple de artık batı merkezli/merkezci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin nasıl ele alınabileceğine dair bazı hususlar müzakere edilecektir. 

Tarih Saat Yer
12 Ekim 2019 09:30 İLEM