Dünya Tarihini Yeniden Okumak

Genel olarak tarih ve özel olarak da “Dünya tarihi”nin ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. Buradan hareketle “Dünya tarihi”nin kavramsal tahlili yapılarak, dünya tarihi yazmanın bazı ön şartları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “Dünya Tarihi” yazarlığının tarihi de kısaca ele alınarak, 19. yüzyıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve dünya tarihi tasavvurunun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen batının bu konumuna bağlı olarak batı merkezci bir şekilde oluştuğu; bugün artık Batı’nın ama özellikle de Batı Avrupa’nın dünyanın merkezinde olmadığı; bu sebeple de artık batı merkezli/merkezci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin nasıl ele alınabileceğine dair bazı hususlar müzakere edilecektir.Genel olarak tarih ve özel olarak da “Dünya tarihi”nin ehemmiyetini keşfetmek amaçlanmaktadır. Buradan hareketle “Dünya tarihi”nin kavramsal tahlili yapılarak, dünya tarihi yazmanın bazı ön şartları, unsurları ve neticeleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede “Dünya Tarihi” yazarlığının tarihi de kısaca ele alınarak, 19. yüzyıl ve sonrasında ortaya konulan dünya ve dünya tarihi tasavvurunun, siyasi olarak dünyanın merkezi konumuna gelen batının bu konumuna bağlı olarak batı merkezci bir şekilde oluştuğu; bugün artık Batı’nın ama özellikle de Batı Avrupa’nın dünyanın merkezinde olmadığı; bu sebeple de artık batı merkezli/merkezci bir dünya tarihinin anlamını yitirdiği şartlarda dünya tarihinin nasıl ele alınabileceğine dair bazı hususlar müzakere edilecektir. 

Ön Okumalar

  • William McNeill, Avrupa Tarihinin Oluşumu, Külliyat Yayınları, İstanbul 2008
  • H. Wells, Kısa Dünya Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul 1959
  • Ernst Hans Gombrich, Gençler İçin Kısa Dünya Tarihi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2011
  • M. G. S Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Vadi Yayınları, İstanbul 2018

Program İçeriği

1. Hafta

Giriş

2. Hafta

Dünya Kavramı

3. HaftaTarih Yazarlığının Muhtelif Yolları
4. HaftaSiyaset Merkezli Tarih Yazarlığı
5. Hafta“Dünya” Merkezli Tarih Yazarlığı
6. Hafta“Dünya Tarihi’nin Tarihi” I: 18. Yüzyıla Kadar Dünya Tarihi Yazarlığı
7. HaftaDünya Tarihi’nin Tarihi” II: 18. Yüzyıl Tarihçilerinde Dünya Tarihi Tasavvuru
8. Hafta19. ve 20 Yüzyılda “Dünya” ve Dünya Tarihi
9. HaftaDünya Tarihinde İslam
10. HaftaİslamTarih Saat Yer
13 Ekim 2018 09:30 İLEM