Dünya Siyaseti

Bu ders, seçilmiş temalar ve konularda çağdaş dünya siyasetine dair farklı bakış açılarını tanıtmayı ve katılımcılara bu konular hakkında yorum yapabilecek düşünsel altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern uluslararası sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle dersle çağdaş dünya siyasetinde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair bütüncül bir bakış kazandırılması beklenmektedir. Ders ayrıca görsel ve işitsel kaynaklarla desteklenecektir.

Tarih Saat Yer
12 Ekim 2019 13:00 İLEM