Dünya Siyaseti

Bu seminer, seçilmiş temalar ve konularda çağdaş dünya siyasetine dair farklı bakış açılarını tanıtmayı ve katılımcılara bu konular hakkında yorum yapabilecek düşünsel altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern uluslararası sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle seminerle çağdaş dünya siyasetinde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair bütüncül bir bakış kazandırılması beklenmektedir. Seminer ayrıca görsel ve işitsel kaynaklarla desteklenecektir.

Program İçeriği

1. HaftaDünya Siyasetinde “Tarih” in Rolü ve 1914 Öncesi Dünya Düzeni
2. Hafta“Uyuyan Güzeli Uyandıran Prensten’ Frankeştayn’ın Canavarına”: Milliyetçiliği Anlamak
3. HaftaSonsuz Barıştan Topyekün Savaşa
4. HaftaTopyekün İmhadan Altın Çağ Planlarına
5. HaftaSoğuk Savaşın Kökenleri ve Dekolonizasyon
6. HaftaSoğuk Savaş ve İran İslam Devrimi
7. Hafta“Tarihin Sonu”: Soğuk Savaş Sonrasında Dünya Siyaseti ve Küreselleşme Tartışmaları
8. Hafta11 Eylül’den “Arap Baharı”na Dünya Siyaseti
9. Haftaİşid’i Anla(mlandır)mak
10. HaftaGenel Değerlendirme


Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 09:30 İLEM