GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Direnişin Reklamı, Direnişin Markası: Görsel Kültürde Toplumsal Hareketler

Konuşmacı: Alparslan Nas

Tüketim kültürleri ve sosyal medyanın kullanımının giderek daha fazla yaygın hale gelmiş olduğu günümüz toplumunda marka ve reklam olguları da geleneksel sınırlarını aşarak farklılaşmaktadır. 21. Yüzyılda özellikle ABD’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Occupy (İşgal Et) hareketleri ve Arap Baharı ile birlikte toplumsal hareketler siber ortamlar aracılığıyla örgütlenmekte ve bunun için görsel iletişim yöntemlerine sıklıkla başvurmaktadır. Toplumsal hareketlere dair temel amaç ve değerleri içeren ikon ve sembollerin kullanımı ve paylaşımı yaygınlaşmakta, bu sayede toplumsal hareketlerin kitleselleşmesi amaçlanmaktadır. Bu sunum, Türkiye özelinden hareketle toplumsal hareketlerin markalanması süreçlerinde reklamın kullanımını analitik bir bakış açısıyla ele almaktadır. Günümüzde marka ve reklam olgularının geleneksel rollerini aşarak, yalnızca ticari faaliyetlerde işlev görmek yerine kültürel, toplumsal, ideolojik ve politik birtakım anlamların inşasında etkili olduğu dikkat çekmektedir. Temelde ikna etmeyi ve bireyleri eyleme geçirmeyi amaçlayan markalama ve reklam faaliyetlerinin, toplumsal muhalefet hareketleri için de kitleleri harekete geçirme noktasında önemli bir rol oynadığı tespit edilmektedir. Bu bağlamda toplumsal hareketlerin temel amaç ve değerlerini sembolize eden ikon ve logolarla bir markalama faaliyetinin gerçekleştiğini; toplumsal hareketlere mensup bireylerin tasarımlarıyla söz konusu amaç ve değerleri anlamlı bir bütün olarak inşa eden görsellerin bir reklam işlevi gördüğünü belirtmek mümkün olmaktadır. Ayrıca, toplumsal hareketlerin kendine özgü markalama ve reklam pratikleriyle, kendilerini birer marka toplulukları olarak gerçekleştirdikleri sonucuna varılmaktadır. Toplumsal hareketlere ilişkin görsellerin göstergebilimsel bir analizini yapan bu sunum, marka topluluklarını oluşturan niteliklerin kodlanma biçimlerini çözümleyerek, toplumsal hareketlerin markalanması süreçleri dahilinde reklamın kullanımına dair gerçekleştirdiği analizle mevcut literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
26 Aralık 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği