GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Dijital Benlik: İnsan, Toplum ve Kültür

Hoca: Eyüp Al

Bu derste teknoloji ile hem bireysel hem de toplumsal düzeyde nasıl bir ilişki yaşandığı sorusuna cevap aranacaktır. Teknolojinin bugünü ve geleceği ele alındığında teknolojiden bağımsız pratik bir alanın kalmadığı görülmektedir. Dijitalleşmeyi öne çıkaran ve küresel bir fenomene dönüştüren ana olgu internet olduğu için internetle birlikte dijital kültürün nasıl ve ne kadar insan yaşamına müdahale ettiği tartışmaya açılacaktır. Bu yeni durum kendine özgü kültürü ve yaşama biçimi yaratırken ağların mantığından küresel anlamda faydalanmaktadır. Bir yandan da insanın ve diğer şeylerin mevcudiyeti sorunu dijital mecralara taşınmıştır. Her şeyin dijital ortamlarda gerçekleşmesi ile gözetim pratikleri de değişmekte ve daha akışkan bir hal almaktadır. Akışkanlaşma, gözetimin dışında farklı kültürel sonuçlara da neden olmaktadır. “Like” kültürü ile anlık olanın yüceltilmekte, uzun mesafeli ve çaba gerektiren eylemler zarar görmektedir. Her şeyin kısa anlar içerisinde beğenildiği ya da beğenilmediği kültürel atmosfer, amaca yönelik eylemleri yok sayarak zamanı şimdi ile sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda dijital araçların gelişimi ile yaşama ait tüm formların daimi bir gözetime, denetime ve her an müdahaleye açık hale gelip gelmediği incelenecektir. Bir dönem boyunca her hafta ortalama 40 sayfa civarında okuma yapılması beklenmektedir. Haftalık okumalarla ve alınan notlarla birlikte dönem sonunda genel bir değerlendirme yazısının yazılması ve akabinde devam edecek olan çalışmalarla müstakil bir makalenin her bir katılımcı tarafından hocayla birlikte yazılması beklenmektedir.

BAŞVURU FORMU

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta:

Teknoloji ve Toplumsal Yaşam

2. hafta:

İnternet ve Dijital “Ağ”lar

3. hafta:

Büyük Veri: Küresel Eşitsizlik

4. hafta:

Benliğin Sunumu: Görmek ve Görünmek

5. hafta:

Tele-mevcudiyet ve Gerçeklik Sorunu

6. hafta:

Akışkan Gözetim

7. hafta:

“Like” Kültürü

8. hafta:

7/24 Çevrimiçi Olmak: Eşzamanlılık

Tarih Saat Yer
01 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
08 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
15 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
22 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
29 Kasım 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
06 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
13 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)
20 Aralık 2021 18:00 İLEM (Yüz yüze)