GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Devletler Hukuku Okumaları

Bu atölyede klasik dönemde yaşamış büyük hukukçu ve düşünürlerin eserlerinden başlayarak devletler hukukunun İslam dünyasında ve Batı dünyasında nasıl bir seyir izlediği eleştirel bir bakış açısıyla tetkik edilecektir. Bu anlamda İslam dünyasından Muhammed b. Hasan eş-Şeybani’nin Kitab’ul Siyer (Devletler Arasında Savaş ve Barış Hukuku) adlı çalışması ile Batı dünyasından Hugo Grotius’un De Iure Belli Ac Pacis (Savaş ve Barış Hukuku) başlangıç kabul edilip her iki eserin ortaya koyduğu devletler hukuku nazariyesinin günümüze kadar nasıl bir dönüşüm geçirdiği yine her iki dünyanın temel dinamikleri dikkate alınarak incelenmeye çalışılacaktır. Modern devletin olmadığı, devletlerin eşit egemenler olarak kabul edilmediği bir dönemde yazılmış en eski eserlerden olan Kitab’ul Siyer ve De Iure Belli Ac Pacis’in günümüz hukuk dünyasına ne söylediği, modern dönem ve özellikle ikinci dünya savaşı sonrası dönem ile mukayeseli bir biçimde gün yüzüne çıkarılması gereken bir konudur. Bu anlamda çalışmamız neticesinde katılımcılar İslam’ın klasik döneminde devletlerarası hukukun nasıl oluşturulduğunu ve daha sonrasında ortaya çıkan Batı menşeli Devletler hukuku ile etkileşim içerisine girip girmediğini, iki dünyanın bu sahada birbirini etkileyip etkilemediğini detaylı olarak incelemiş olacaklardır. Her iki dünyadan devletler hukuku alanında söz söylemiş büyük düşünürlerin görüşleri incelenecek ve ayrıca eserin tematik konularına göre insan hakları, savaş, barış, egemenlik, sömürge, fetih, işgal, İslam devleti gibi kavramlar eleştirel bir incelemeye tabi tutulacaktır. Çalışmayı yürütürken yazılı metinlerin yanı sıra sinemanın imkanlarından da yararlanılarak bu alanda çekilmiş temel filmler yardımcı kaynak olarak kullanılacaktır. Böylece farklı bir düşünce konsepti ortaya koymaya çalışan Hukuk araştırmacıları için orijinal bir Devletler Hukuku çalışması hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 11:00 İLEM