GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Devlet Sistemleri ve Kurumlar

Konuşmacı: Haluk Alkan

Devletin kurumsal boyutu yalnızca onun örgütsel yapısını ortaya koymamakta, aynı zamanda dayandığı felsefeyi, topluma bakışını ve hangi meşruiyet temelinde kendini anlamlı kılmaya çalıştığını da göstermektedir. Bu çerçevede seminer bu kurumların bir siyasal sistem olarak devletin işleyişi üzerindeki etkilerini ve aynı zamanda içinde konumlandığı çevreden nasıl etkilendiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle Türkiye’de sistem sorununun yoğun olarak tartışıldığı bu günlerde “niçin ve neyi tartışıyoruz?” soruları çerçevesinde siyasal sistemlerin arka planı ve yansımaları üzerinde durulmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
15 Mayıs 2015 18:00 İLEM Konferans Salonu