Cenk Beyaz

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2010 yılında,Yüksek Lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2013 yılının Şubat ayında tamamladı.Yanısıra tez çalışmaları için Ağustos 2011 - Mart 2012 tarihleri aralığında University of Groningen’de (Hollanda) 6 ay bulundu. Yüksek Lisans Tezi: Sosyalist Bir Yazardan Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Sorunlarına Çözüm Önerileri: Alexander Israel Helphand - Parvus Efendi’dir.