GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Canlı Bilimleri Felsefesi

Bu okuma grubunun hedef kitlesi lisansüstü çalışmalar yürüten bireyler olmakla birlikte, sınırlı sayıda lisans öğrencisine yer verilebilecektir. Aslında daha uzun bir okuma listesinin oldukça kısaltılmış ve öz haline getirilmiş şekli olan bu grupta, sırasıyla önce biyoloji tarihinden başlanacak, ardından biyoloji felsefesi ile ilgili önemli bir esere geçilecektir. Böylelikle yakın zamanda Türkçe literatüre kazandırılan bir eserin muhtevası üzerinde daha çok durma imkânı sunulacaktır. Bu eser oldukça önemlidir zira işin mutfağından gelen hem biyoloji hem felsefe alanında doktora derecelerine sahip ve hem biyolojide hem biyoloji felsefesinde türlü akademik ürünlerle özellikle İngilizce literatür oluşumuna ciddi katkılar sağlamış Ernst Mayr’ın son eseridir. Özellikle yirminci ve yirmi birinci asırların bir ürünü olduğunu belirtmemiz gereken biyoloji felsefesi elbette ki belirli bir tarihi serüvenin neticesidir. Dolayısıyla önce bu tarihi tecrübeye işaret kabilinden bir esere okuma listesinde yer verilmiştir. Bunun hemen ardından, en genel ifadesiyle Canlı Bilimleri Felsefesinin ana akım bilim felsefesinden hangi hususiyetleri ile ayrıldığına değinilecektir. Bilim sosyolojisi ve biyopolitika alanlarından birer kitabın da dahil edildiği bu öz ve kısa okuma grubu bir sonraki okuma grubunun öncülü ve başlangıcı olarak da değerlendirilebilir. Listedeki tüm eserler eleştirel bir bakışla ele alınacaktır. Zira ancak eleştirel bakışla ileride yapılacak sentetik çalışmalarda kullanılacak epistemik ve ontik malzeme üretiminin mümkün olduğunu kabul ve iddia ediyoruz. Bu okuma grubu Canlı Bilimleri Felsefesi alanında genç kuşakları yetiştirmeyi hedeflemektedir dolayısıyla dönem sonunda katılımcılardan yazım ürünü beklenmektedir.

Başvuru Yapanlarda Aranacak Özellikler:

  • Lisans ise Biyolojik Bilimler ya da Felsefe bölümlerinde öğrenim görme.
  • Lisansüstü çalışmalarını Canlı Bilimleri ya da Felsefe alanlarında yapıyor olma.

 

BAŞVURU FORMU

 

Program Haftalık İzlencesi

1. Hafta Biyoloji Tarihi Jean Theodorides 1.-4. Bölümler
2. Hafta Biyoloji Tarihi Jean Theodorides 5.-7. Bölümler
3. Hafta Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? 1.-4. Bölümler
4. Hafta Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? 4.-8. Bölümler
5. Hafta Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? 8.-12. Bölümler
6. Hafta Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak
7. Hafta İdeoloji Olarak Biyoloji
8. Hafta Bitkilerin Bildikleri
9. Hafta Biyopolitika (Thomas Lemke)
Tarih Saat Yer
15 Nisan 2022 21:00 Çevrimiçi
22 Nisan 2022 21:00 Çevrimiçi
29 Nisan 2022 21:00 Çevrimiçi
06 Mayıs 2022 21:00 Çevrimiçi
13 Mayıs 2022 21:00 Çevrimiçi
20 Mayıs 2022 21:00 Çevrimiçi
27 Mayıs 2022 21:00 Çevrimiçi
03 Haziran 2022 21:00 Çevrimiçi
10 Haziran 2022 21:00 Çevrimiçi