Çağdaş İslami Hareketler

Bu seminer dizisi İslam’ın temel esasları çerçevesinde şekillenen bir düzen hedefi taşıyan hareketlere yönelik genel bir giriş niteliğinde olacaktır. İslami hareket mefhumunun ve dini hareketlerden temel farkının ne olduğundan hareketle, son yüzyılda teşekkül eden öncü İslami hareketlerin siyasal düzendeki hedef ve pratikleri seminer boyunca incelenmeye çalışılacaktır. Son asırdaki belirli kırılma noktalarının İslami hareketlere yönelik tesiri ve bu tesirin yansımaları farklı hareketler özelinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ayrıca İslami hareketin temel ideolojisinden etkilenen fakat sonrasında ayrışarak daha aşırı ve saldırgan bir çizgiye ulaşan radikal yapılanmalara da seminer süresince değinilerek, İslami hareketlerin aşırı bir çizgiye kaymaya meyilli olup olmadıkları sorgulanacaktır. Son olarak ise alternatif bir küresel düzen ya da uluslararası ilişkiler fikrinin İslami hareketlerin genel düşüncesinde ne kadar yer tuttuğu derinlemesine incelenecektir.

Ön Okumalar

  • İbrahim M. Abu-Rabi, İslami Hareketin Entelektüel Kökenleri, Yöneliş  Yayınları
  • Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınları
  • Hamid İnayet, Çağdaş İslami Siyasi Düşünce, Hece Yayınları

Program İçeriği

1. Haftaİslami Hareketin İdeolojik Kökenleri ve Küresel Düzen
2. HaftaMüslüman Kardeşler Teşkilatı 
3. HaftaCemaat-i İslami 
4. HaftaNahda Hareketi
5. HaftaHamas
6. Haftaİran İslam Devrimi ve Şii Hareketler (Hizbullah, Husi Hareketi vb)
7. Haftaİslam Dünyasında Selefi Yapılanmalar
8. Haftaİslam Dünyasında Aşırı Hareketler (el-Kaide, DAEŞ, eş-Şebab, Boko Haram vb)
9. HaftaTürkiye’de İslami Hareketin Siyasallaşması ve Milli Görüş
10. HaftaMilli Görüş ve ‘Yeni Bir Dünya’ Düzeni İdeali
Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 12:30 İLEM