GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş İslami Hareketler

Bu seminer dizisi İslam’ın temel esasları çerçevesinde şekillenen bir düzen hedefi taşıyan hareketlere yönelik genel bir giriş niteliğinde olacaktır. İslami hareket mefhumunun ve dini hareketlerden temel farkının ne olduğundan hareketle, son yüzyılda teşekkül eden öncü İslami hareketlerin siyasal düzendeki hedef ve pratikleri seminer boyunca incelenmeye çalışılacaktır. Son asırdaki belirli kırılma noktalarının İslami hareketlere yönelik tesiri ve bu tesirin yansımaları farklı hareketler özelinde karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ayrıca İslami hareketin temel ideolojisinden etkilenen fakat sonrasında ayrışarak daha aşırı ve saldırgan bir çizgiye ulaşan radikal yapılanmalara da seminer süresince değinilerek, İslami hareketlerin aşırı bir çizgiye kaymaya meyilli olup olmadıkları sorgulanacaktır. Son olarak ise alternatif bir küresel düzen ya da uluslararası ilişkiler fikrinin İslami hareketlerin genel düşüncesinde ne kadar yer tuttuğu derinlemesine incelenecektir.

Tarih Saat Yer
14 Ekim 2017 12:30 İLEM