GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş İslam Siyasi Düşüncesi: Yönelimler ve Tartışmalar

Bu derste Çağdaş dönem İslam düşüncesi özellikle siyasi odakları cihetiyle ele alınacaktır. Kronolojik bir sürecin izleneceği seminerlerde ön plana çıkmış bazı Müslüman düşünürler ilgili konuda ele almış oldukları eserleriyle birlikte tartışılacak; böylece onların fikri mirası birinci elden kendi çalışmaları üzerinden incelenmiş olacaktır. Bu tartışmalar çağdaş dönem İslam siyasi düşüncesinde ön plana çıkmış belirli kavram ve konseptler üzerinden yapılacak, tartışmanın farklı boyutları ve tezahürlerini ortaya koyabilmek için coğrafya ve bakış farklılıkları dikkate alınacaktır. Okuma ve tartışma yoğun geçecek oturumlarda İslam Siyasi düşüncesinin belirli izleklerine odaklanılmaya çalışılacak, kısıt gereği müfredata giremeyen tartışma ve isimlerle de irtibatlar kurularak Çağdaş İslam siyasi düşüncesinin özellikle 20. Asırdaki serüveni genel hatlarıyla çizilmeye çalışılacaktır. Derse katılacak kişiler okumaların yanında ufak bazı araştırmalara yönlendirilebilecek ve konuşulan meselelerin daha anlaşılır olması için çaba yürütülecektir. Okuma grubu bu ilk aşamasıyla Çağdaş Dönem İslam Siyasi Düşüncesi için bir alan açma ve ufuk belirleme amacı taşımakta ve katılacak kişiler bu konuda kazanım elde etme imkanına kavuşacaktır.

BAŞVURU FORMU

Program Haftalık İzlencesi

1. Hafta Çağdaş İslam Siyasi Düşüncesine Giriş
2. Hafta Gelenek ve Modernizm
3. Hafta Tecdid, Islah ve Teşekkül
4. Hafta Hilafet ve İmamet
5. Hafta Yöntem, Toplum ve Değişim
6. Hafta Devlet ve Yönetim
7. Hafta Tarih ve Medeniyet
8. Hafta Kimlik ve Aidiyet

 

Tarih Saat Yer
30 Mart 2022 16:00 Çevrimiçi
06 Nisan 2022 16:00 Çevrimiçi
13 Nisan 2022 16:00 Çevrimiçi
20 Nisan 2022 16:00 Çevrimiçi
27 Nisan 2022 16:00 Çevrimiçi
04 Mayıs 2022 16:00 Çevrimiçi
11 Mayıs 2022 16:00 Çevrimiçi
18 Mayıs 2022 16:00 Çevrimiçi