GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş İslam Düşüncesi

Bu seminerde İslam düşüncesinin sürekliliğini ve dinamizmini göz önünde tutarak çağdaş İslam düşüncesi, ülkeler, ekoller, şa­hıslar, metodolojik yaklaşımlar ve etkiler ekseninde tanıtılarak genel bir çerçeve sunulacaktır. Bu çerçevede çağdaş İslam dü­şüncesinin tanımı, çerçevesi, nasıl ele alınabileceği, temel me­selelerinin ne olduğu, yaklaşım ve metot farklılıklarının nasıl de­ğerlendirilebileceği ele alınacak konular arasında yer almaktadır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2011 09:30 İLEM