Çağdaş İslam Düşüncesi

Bu seminerde İslam düşüncesinin çağdaş dönemde izlediği seyir ve geçirdiği evreler coğrafya, kişi ve temalar üzerinden işlenecektir. Yaklaşım ve akım çeşitliliğinin genel bir resmini çıkarma çabasıyla birlikte odak noktasında siyasî düşünce ve ıslah ekolü yer alacaktır. Kronolojik bir sıra izlenerek Afganî sonrası dönemde ağırlıklı olarak Türkiye, Arap dünyası, İran, Güneydoğu Asya ve son dönem itibariyle Avro-Amerikan düşünce havzalarında öne çıkan fikirler ve fikriyatlar, seçilmiş düşünürlerin tahlili ve tartışılması suretiyle kavranmaya çalışılacaktır. Siyasî düşünceler, ahlâkiyat ve teoloji düzlemleriyle ilişkili biçimde ele alınacak, dönemin başından bu yana tartışılan sorunların günümüze izleri sürülecektir.

Tarih Saat Yer
26 Ekim 2013 09:30 İLEM