GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş İslam Düşüncesi

Bu seminerde Müslüman düşünürlerin çağdaş dönemde İslâm üzerine ürettiği fikirlerin genel seyri ve geçirdiği evreler coğrafya, kişi ve temalar üzerinden işlenecektir. Yaklaşım ve akım çeşitliliğinin genel bir resmini çıkarma çabasıyla birlikte odak noktasında siyasi düşünce ve ıslah ekolü yer alacaktır. Kronolojik bir sıra izlenerek Tahtavî sonrası dönemde ağırlıklı olarak Türkiye, Arap dünyası, İran, Güneydoğu Asya ve son dönem itibariyle Avro-Amerikan düşünce havzalarında öne çıkan fikirler ve fikriyatlar, seçilmiş düşünürlerin aslî eserlerinin tahlili ve tartışılması suretiyle kavranmaya çalışılacaktır. Genel yaklaşım olarak siyasî ontolojik bir tahlil yöntemi kullanılacak, bu çerçevede mütefekkirlerin siyasi düşünceleri, varlık ve ahlâka ilişkin tasavvurlarıyla ilişkili biçimde ele alınacaktır. Bu suretle dönemin başından bu yana tartışılan inhitat, medeniyet, hüsn-i idare, dinde aklın yeri, içtihad, makasıd, şûra-demokrasi, sekülerlik, Müslüman birliği, hilafetin anlamı, özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavram ve mes’elelerin günümüze izleri sürülecektir. 

Tarih Saat Yer
20 Şubat 2016 12:30 İLEM