GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Felsefede Gerçekçilik Tartışmaları

İkinci Dünya Harbi akabindeki dönemde Batı felsefesinde tekrar –yaygın mentalistik ve dilsel paradigmaların ihmal ettiği– metafiziksel ve ontolojik mesaili mevzubahis etmeye çalışan çeşitli çevreler teşekkül etti. Metafiziğin bu Rönesans’ı ve ilgili ihya teşebbüsleri farklı çerçevelerde ve dozlarda gerçekleşmekle birlikte bunlarla irtibatlı olarak felsefenin muhtelif alanlarında (Immanuel Kant’la temsil edilebilecek) modern ve (Friedrich Nietzsche’yle temsil edilebilecek) postmodern antirealist-konstrüktivist yaklaşımların ardından birçok realist turn’lerin (gerçekçi dönüşümler) yaşandığı saptanabilir. Bu ders genelde felsefede realizm-antirealizm sorunsalına ve hususen çağdaş felsefede Yeni ve Spekülatif Realizm tartışmalarına giriş seviyesinde bir seminer olarak tasarlanmıştır. İlk olarak çağdaş felsefede realizm tartışmasının kavramsal çerçevesine ilişkin ontolojik/metafiziksel, epistemolojik ve semantik veçheler tanıtıldıktan sonra –postmodernizmin yarattığı toplumsal-fikri-ideolojik Zeitgeist, çeşitli global krizler ve post-truth tartışmaları gibi unsurlarla da ilişki içerisinde olan– daha yakın dönem realist dönüşümlerin arka planı, ortaya çıkış vasatı ve kaygıları farklı cihetlerden müzakere edilecektir. Farklı alanlarda dakikleşmiş muhtelif realizm tartışmaları mevcut olmakla birlikte bu derste daha çok Yeni Realizm (İng. new realism/Alm. neuer Realismus) ve Spekülatif Realizm (İng. speculative realism) eğilimleri odağa alınacaktır. Bu bağlamda genel yönelim ve tezleri itibarıyla Maurizio Ferraris, Quentin Meillassoux, Graham Harman ve Markus Gabriel gibi muhtelif düşünürlerin fikriyatına bir giriş sunulmaya çalışılacaktır.

BAŞVURU FORMU

Program Öncesi Gerekli Görülen Ön Okumalar

  1. Maurizio Ferraris, Manifesto of New Realism, Suny Press
  2. Quentin Meillassoux, After Finitude, Continuum
  3. Graham Harman, The Quadruple Object, Zero Books
  4. Markus Gabriel, Why The World Does Not Exist (Warum es die Welt nicht gibt), Polity Press
  5. İbrahim Halil Üçer (edt.), Gerçekçiliğe Yeni bir Çağrı. Salgın Günlerinde Felsefe, İLEM Yayınları
  6. İbrahim Bahçi, Varlık ve Gerçeklik – Çağdaş Felsefede Yeni Realizm ve Anlam Alanları Ontolojisi, Ketebe Yayınları

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta:

Çağdaş Felsefede Realizm-Antirealizm Tartışmasına Giriş: Kavramsal Çerçeve

2. hafta:

Çağdaş Felsefede ‘Yeni Realizm’ Teşebbüslerinin Arka Planı, Ortaya Çıkış Vasatı ve Kaygıları

3. hafta:

Yeni Realizm Manifestosu ve Maurizio Ferraris

4. hafta:

Spekülatif Realizm Oluşumu ve Quentin Meillassoux

5. hafta:

Obje-Odaklı Ontoloji ve Graham Harman

6. hafta:

Anlam Alanları Ontolojisi ve Markus Gabriel

 

Tarih Saat Yer
04 Kasım 2021 20:00 Online
11 Kasım 2021 20:00 Online
18 Kasım 2021 20:00 Online
25 Kasım 2021 20:00 Online
02 Aralık 2021 20:00 Online
09 Aralık 2021 20:00 Online