GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Dünya Siyaseti

Hoca: Murat Cemrek

Yirmi yıl arayla yaşanan iki dünya savaşı insanoğlunun neredeyse o zaman kadar ki tüm savaşlarından daha fazla can aldığı için XX. yüzyıl insanlık tarihinde bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Her savaş sonrasında olduğu gibi savaşın galipleri “Yeni Dünya Düzeni” adıyla kendilerini en avantajlı konumu sağlayacak şekilde dünya sistemini dizayn ettiklerinden bir bakıma bugünü anlayabilmek için XX. yüzyılı kavramak önemlidir. Çağdaş uluslararası sistem, üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütler sistematiğinden bağımsız olmadığı gibi Sovyetlerin dağılması ve 11 Eylül sonrasında yaşananlara rağmen anakronik de olsa hâlâ XX. yüzyıl pratikleri gerçekliklerini ve varlıklarını korumaktadırlar. Bu seminer, sadece olayların etki ve sonuçlarını değil, oluşturduğu tarih felsefesi ile geride bıraktığımız yüzyılda “uluslararası”dan “küresel”e geçişi de incelemeyi amaçlamaktadır.

Tarih Saat Yer
02 Mart 2012 09:30 İLEM