GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Dünya Siyaseti

Bu seminer, Dünya siyasetinde seçilmiş temalar ve konular hakkında değişik görüşleri tanıtmakta ve katılımcılara bu konular hakkında yorum yapabilecek düşünsel altyapıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern uluslararası sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle seminerle çağdaş Dünya siyasetinde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair bütüncül bir bakış kazandırılması beklenmektedir. Seminer ayrıca görsel ve işitsel kaynaklarla desteklenecektir. 

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 09:30 İLEM