GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Dönem Müslüman Dünyası

Atölyede, bugün nasıl bir dünya ile karşı karşıya olduğumuz ve bu verili durum ile önceki mirasın ilişkisi ile bu ilişkinin hangi noktalarda bir süreklilik gösterdiği soruları üzerinde durulacaktır. Osmanlı yenilenme girişimlerinin temel özellikleri, bu özelliklerin Osmanlı toplumunun farklı kesimleri arasındaki ilişkilerle ve bu kesimlerin iktidar karşısındaki mevkileriyle irtibatı ve Osmanlı modernleşmesinin uluslararası bir mesele haline geliş süreci hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu çerçevede geleneksel yapıların çatırdaması ve bu sürece karşı oluşan tepkiler üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları, tek partili yıllar ile çok partili hayata geçiş ve dünyayla yeni irtibatlar kurma sürecine dair bilgilendirme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu çerçevede Soğuk Savaş yılları konsepti ile yaşanan dil değişimi üzerinde durulacak, 1980 İhtilali ile Türkiye’de tahkim edilen darbe düzeni ve bu dönemdeki İslamcı tasavvurun kavram dünyası müzakere edilecektir. Ayrıca 1990’lı yıllarda değişen NATO konsepti ile İslamcılık’ın ‘öncelikli tehdit’ haline gelmesi süreci konuşulacaktır. Türkiye’nin modernleşme tecrübesini nasıl anlamlandırabileceğimiz konusu müzakere edilecek ve öğrencilerin katkıları ile genel bir sonuç değerlendirmesi yapılacaktır.

Tarih Saat Yer
13 Temmuz 2021 17:00 İLEM