Büşra Sıdıka Kaya

06.07.1981’de İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. "İslâm Öncesi Arap Toplumunda Emân Uygulamaları" başlıklı teziyle 2007’de Sakarya Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılı başladığı İstanbul Üniversitesi İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda "Sehâvî'nin ed-Davʿü'l-lâmiʿ'i Bağlamında XV. Asır Kahire'sinde Bilgi ve Toplum" başlıklı teziyle 2017 yılında doktorasını tamamladı. Evli ve altı çocuk annesidir.