Burak Şaman

Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladığı lisans (2008) eğitiminin ardından aynı üniversitede “İbn Arabî’de Hikmet Kavramı” başlıklı teziyle yüksek lisans (2010); “Ruh ve Beden Ayrımı Açısından İbn Sina ve Descartes’ta Bilginin Kesinliği” başlıklı teziyle (2015) doktora derecesi almaya hak kazandı. 2010-2013 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ardından Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde TÜBİTAK ve CNRS (Fransa) tarafından desteklenen “Aristoteles ve İbn Sina’nın Ruh Kavrayışlarının Karşılaştırılmalı ve Eleştirel Değerlendirilmesi” konulu araştırma projesinde bursiyer-araştırmacı olarak görev aldı. Alanında Fransızcadan kitap çevirileri yaptı. Yunan felsefesi ile İslam felsefesi ve Batı felsefe tarihi arasındaki bağlantıları araştırmalarının odağına alan Burak Şaman, hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.