Nisan 2019

İLEM Bülten

8. TLÇK Malatya'da Gerçekleşti

İlmi Etütler Derneği (İLEM) ve İnönü Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde 24 - 27 Nisan 2019 tarihlerinde Malatya’da gerçekleşti.

Detaylı Bilgi

7. İslam İktisadı Atölyesi Tamamlandı

İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM)’nin Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile birlikte Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği 7. İslam İktisadı Atölyesi tamamlandı. Atölyede üç gün boyunca önemli tartışmaların yapıldığı beş oturum ve iki panel gerçekleşti.

Detaylı Bilgi

II. Meşrutiyetin İlk Yıllarında Kanun-ı Esasi’nin Tadili Tartışmaları

Adem Ali Yörük bu sunumda II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında Kanun-ı Esasi’nin tadil edilmesiyle ilgili girişimler ve tartışmaları ele aldı.

Detaylı Bilgi

Anadolu'daki Alıcı-Satıcı İlişkilerinde Erdemli Ticaret

İLEM Sunumları 153.sü olan Mahmut Sami İşlek sunumunda, pazarlama teorisinin Anglo-Sakson ve Alp-Germen yorumlarından hareketle toplumsal kültüre gömülü bir pazarlama teorisi tartışmasını Anadolu bağlamında yaptı. Sonuç olarak bu sunumda İşlek, öncelikle toplumsal ve kültürel bağlam içinde alıcı-satıcı ilişkilerinin Anadolu’da nasıl uygulandığını ortaya koydu.

Detaylı Bilgi

Uluslararası Hukukta Yabancı Yatırımlar ve Sömürgecilik

İLEM Sunumlarının 154.sünde Ali Osman Karaoğlu sunumunda tarihten günümüze yabancı yatırımları koruyan uluslararası hukuk kurallarının üretimini ve seyrini ele alarak, uluslararası hukukun uyuşmazlık çözümündeki aktif rolünü ele aldı.

Detaylı Bilgi

Tarihsel Eleştiri Yöntemlerinin Tenkidi ve İslâmî Rivâyetlere Uygulanması Sorunu

İLEM Sunumlarının 155.sinde Fatma Betül Altıntaş sunumunda, tarihsel eleştiri yöntemlerinin tarihi ve Kitâb-ı Mukaddes tenkit tarihindeki yeri incelenecek, yöntemlerin kullanım amaçları ve uygulanışları üzerinde durarak, bu yöntemlere yöneltilen eleştirileri sistematik olarak inceledi.

Detaylı Bilgi

İdare Hukukunda Devlet Destekleri ve Güncel Gelişmeler

İLEM Sunumlarının 156.sında Necip Taha Gür sunumunda, devlet desteklerinin idare hukuku bakımından güncellik içeren boyutu ve geleceğe ilişkin muhtemel boyutu üzerindeki açıklamalar üzerinde durdu.

Detaylı Bilgi

Edebiyat ve Opera İlişkisi

İLEM Sunumlarının 157.sinde Uğur Morkaya yaptığı sunumda, Türk edebiyatında roman ve tiyatro metni olarak yazılmış olan edebî metinlerin, metinlerarasılık ve göstergelerarasılık yöntemleri aracılığıyla bir opera metnine dönüştürülmesi sürecinde ortaya çıkan değişimleri karşılaştırmalı olarak inceledi.

Detaylı Bilgi