Betül Nizam

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 2004 yılında “Bâlî Çelebi ve Divanı (2b-35a): İnceleme-Metin” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2010’da “Kemâl Ahmed Dede’nin Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ Adlı Mesnevisi (Menâkıbü’l-Ârifîn Silsilesinin Manzum Halkası)” adlı teziyle doktora derecesi aldı. 2012-2015 yılları arasında FSMVÜ’de öğretim üyesi olarak çalışan Nizam’ın tercüme faaliyetleri, literatür çalışmaları, menakıpnameler, alegori ve çeşitli mesneviler ile ilgili ulusal ve uluslararası kitap ve makale yayınları bulunmaktadır.