GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Besim F. Dellaloğlu

1984’de Galatasaray Lisesi’ni, 1990’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yaptı. Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde (1998) ve Paris VIII Üniversitesi’nde (2002) doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Kırklareli Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Kitaplarından bazıları, Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum (Say), Romantik Muamma (Ayrıntı), Benjamin (derleme) (Say), Benjaminia: Dil Tarih ve Coğrafya (Ayrıntı), Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar Fetişizmi (Ufuk)