Batı Edebiyatında Oryantalizm - İslâm ve Müslüman Algısı Özelinde -

Batı -bilhassa İngiliz- Edebiyatında İslâm ve Müslümanlar, Chaucer, Marlowe, Bacon, Shakespeare, Milton, Defoe, Blake, Wordsworth, Byron, Shelley ve Joyce gibi birçok önemli ismin eserlerine konu olmuştur. Batı’daki İslâm ve Müslüman algısının roman veya hikâyeler üzerinden izini sürmek ve bunun yanında ele alınan eserleri, yazıldıkları dönemin şartlarıyla bağlantılı olarak incelemek, söz konusu algının teşekkülünde etkili olan unsurların daha iyi değerlendirilmesine imkân sağlayacaktır. Edebi eserlere bu gözle bakan okuyucu, İslâm ve Müslümanlar ile ilgili tasvirlerin geniş bir yelpazede seyrettiğini görebilir: katıksız nefret eden, şeytanlaştıran, küçümseyenlerin yanında, daha ziyade mizahi yaklaşan, yer yer öven, saygı duyan ve takdir edenler de bulunmaktadır. Söz konusu eserlerde Müslümanlar sadece tasvir edilmemiş, yazarın algısı ve yaşadığı dönemin etkisiyle kimi zaman yeniden tanımlanarak okuyucuya sunulmuştur. Dolayısıyla Batı edebiyatında İslam dini, Hz. Peygamber ve Müslüman toplumu konu edinen eserlerin bahsi geçen etkenler göz önünde bulundurularak incelenmesi, araştırmacıya ele alınan eserin yazıldığı dönemi ve söz konusu algının olumlu/olumsuz seyrinde etkili olan faktörleri anlama imkânı sunacaktır. Bu atölye kapsamında hedeflenen, öğrencilerin atölye konusu kapsamında seçecekleri bir veya birkaç eseri, yazıldıkları dönemin tarihi ve sosyo-kültürel ortamını da göz önünde bulundurarak değerlendirmeleri ve İslâm-Müslüman algısının teşekkülünde etkili olan faktörleri tespite çalışmalarıdır.

Tarih Saat Yer
01 Eylül 2020 18:00 İLEM