GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Batı Düşüncesi

Hikmet sadece Müslüman'ın mülkünde değildir. Müslüman olmayan filozoflar da hikmete -tamamen olmasa da- muayyen seviyelerde vakıf olabilirler. Nitekim “Kıta Avrupası Felsefesi” olarak tesmiye edilen teemmül sahasında, İslam'a mündemiç pek çok hikmetin, farklı lügatlarla ispat, ikrar ve tavzih edildiğine şahit oluyoruz. İşte bizler bu seminerde, şimdilerde “Batı düşüncesi” olarak tasnif edilen bu sahanın en mühim filozoflarının hikmetle olan münasebetlerini izah etmeye çalışacağız. Bu minvalde Platon, Aristoteles, Stoacılar, Augustinus, Descrates, Hobbes, Kant, Hegel ve Nietsczshe'nin “Lâ” diyen ya da hakkıyla denmesine vesile olan “menfî” metinlerini tahlil edecek, onların hem günümüzün Zizek, Agamben, Derrida gibi mühim filozoflarla, hem de günümüzün siyasî, içtimaî, iktisadî, dinî ve kültürel meseleleriyle olan râbıtalarını tespit edeceğiz. Böylece “kimlik”ten “kapitalizm”e, “egemenlik”ten “ulus”a kadar pek çok kritik mefhumu felsefî bir gözle masaya yatırmaya çalışacağız. 

Tarih Saat Yer
25 Ekim 2014 09:30 İLEM